Teamcoaching

Skab mere effektive teams med teamcoaching

Vores teamcoachingproces starter med en grundig evaluering af dit team. Formålet er at udvikle en dyb forståelse af de vigtigste organisatoriske udfordringer og den eksisterende teamdynamik. Her inddrager vi fx interview, test og observation efter aftale.

Hvor vil teamet hen – hvad er målet? Hvilken effekt forventes opnåelsen af målet at skabe? Og hvilken historik kommer teamet med?

Med afsæt heri skabes via teamcoaching fx:

  • Øget selvbevidsthed om teammedlemmernes egenskaber og adfærd, og deres indflydelse på teamdynamikken.
  • Etablering af vejledende principper for at nå både teammål og organisationens strategiske mål.
  • Øget fokus på retning, koordinering og engagement med henblik på at opnå større teameffektivitet.

Book et gratis og uforpligtende møde

Udfyld formularen nedenfor og så kontakter jeg dig hurtigst muligt for at aftale et møde.